ข้อความประจำหมวดหมู่

สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,ราคาสายไฟฟ้า,สายTHW,สายVCT,สายVFF
สายVCT,สายNYYสายCV,สายVSF,สายCVV,สายKV-CV/XLPE,สายVTF
สายใยแก้วFiber Optic

ลักษณะของสายไฟแต่ละชนิด

1) สายไฟที่ใช้ติดตามอาคาร (Bullding Wire)
เป็นสายไฟฟ้าที่มีชนิดฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตัวนำเป็น
ทองแดงแรงดันไฟฟ้า 300 V , 600 V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ. (TIS) เช่น 
สายไฟฟ้าชนิด THW,VAF,VAF-GRD

2) สายไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ (Low voltage power cable)
- สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิ 70 องศา และ ตัวนำเป็น
  ทองแดง เช่น สายไฟฟ้าNYY, NYY-N, NYY-GRD 
- สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็น
  ทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า0.6/1 KV-CV/XLPE

3) สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง (Medlum voltage power cable)
สายไฟฟ้าที่มีฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง 
เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE , 3.6/6(7.2) 
KV-CV/XLPE , 6/10(12) KV-CV/XLPE เป็นต้น

4) สายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูง (HIGH VOLTAGE POWER CABLE)
สายไฟฟ้าที่ขนาดชนิดฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็น
ทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่12/20(24) KV-CV/XLPE,
18/30(36) KV-CV/XLPE,69KV-CV/XLPE (Copper wire screened) / XLPE 
และ 115 KV-CE (Copper wire screened) / XLPE เป็นต้น

5) สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable)
สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบขนาด
แรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVVซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ
ตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F

6) สายไฟฟ้าชนิดอ่อน (FLEXBLE WIRE)
เป็นสายแรงดันต่ำ ขนาดแรงดัน 750 V ชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้  
70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดงเส้นอ่อนเหมาะสำหรับงานที่ต้องเคลื่อนไปมา 
เช่น สายไฟฟ้าชนิด VCT, VCT-GRD

7) สายไฟฟ้ามี่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้ 60 องศา , 70 องศา
90 องศา105 องศา เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็น , ทีวี , เตารีด , แอร์ เป็นต้น
เช่น สายไฟฟ้าชนิดVFF,VSF, VTF(สายลำโพง)

8) สายโทรศัพท์( Telephone Wire)
  - สายโทรศัพท์ภายในอาคาร เช่น สายชนิด TIEV , TPEV
  - สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร เช่น สายชนิด AP, AP-FIG-8 , AP-FSF

9) สายชนิดใยแก้ว (Flber Optlc)
สาย Single Mode และ สาย Multi Mode

10) สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ
  - สายไฟฟ้าที่มีเกราะป้องกันการกระแทกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้าชนิด SWA 
    (STEEL WIRES ARMOR)     AWA (ALUMNUM WIRES ARMOR), CWA
    (COPPER WIRES ARMOR)
  - สายไฟฟ้าชนิดที่มีตะกั่วคั่นอีกชั้น เพื่อป้องกันการซึมของน้ำ และ น้ำมัน
  - สายไฟฟ้าชนิดที่กันหนูและปลวก กัดแทะ (Antl Rodent , Anti Temite)
  - สายไฟฟ้าชนิดทนหน่วงไฟ,ทนไฟ,มีควันน้อย,ไมมีพิษ(FLAME RETARDANT
     FIRE RETARDANT  LOW SMOKE FREE HALOGEN)
  - สายไฟฟ้าชนิดตัวนำเป็นอลูมิเนียม มีทั้งชนิดสายเปลือยและสายที่มีฉนวนหุ้ม
    เช่น AAC , ACSR , THW-A , SAC เป็นต้น  

สายไฟเดินในบ้าน Housing Wire(VAF)สายแบนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี.แรงดัน 300V(ราคา/ขด)

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

2x0.5

 -

 -

 472.00

 -

2x1

 883.00

883.00 

830.00 

750.00 

2x1.5

1,236.00 

1,236.00 

1,200.00 

1,057.00 

2x2.5

1,987.00 

1,987.00 

1,935.00 

1,576.00 

2x4

3,162.00 

3,162.00 

2,995.00 

2,357.00 

2x6

5,171.00 

5,171.00 

4,770.00 

3,536.00 

2x10

8,137.00 

8,137.00 

 7,710.00

5,604.00 

2x16

12,468.00 

12,468.00 

11,950.00 

8,543.00


สายเคเบิลเดินภายในอาคาร Building Wire And Cables(THW )สายกลมแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)
     

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

0.5

 -

 4.50

-

 -

1

5.80

5.80

5.80

5.80

1.5

 7.70

7.70 

7.70 

 7.70

2.5

11.40

11.40

11.40

11.40 

4

17.20

17.20 

17.20 

17.20 

6

28.30

28.30 

28.30 

28.30 

10

49.30

49.30 

49.30 

49.30 

16

76.50 

76.50 

76.50 

76.50 

25

 120.00

120.00 

120.00 

120.00 

35

159.30

159.30

159.30

159.30

50

229.20

229.20

229.20

229.20

70

327.70

327.70

327.70

327.70

95

451.50

451.50

451.50

451.50

120

572.00

572.00

572.00

572.00

150

700.00

700.00

700.00

700.00

185

879.00

879.00

879.00

879.00

240

1,153.00

1,153.00

1,153.00

1,153.00

300

1,445.00

1,445.00

1,445.00

1,445.00

400

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

500

2,395.00

2,395.00

2,395.00

2,395.00


สายส่งกำลังไฟฟ้าPower Wires And Cables(NYY)สายส่งกำลังไฟฟ้าใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)
     

ขนาดสาย SQ mm.

1C

2C

3C

4C

1

22.50

43.40

48.95

55.70

1.5

25.00

48.10 

54.90

 63.30

2.5

29.20

57.60

67.40

78.80

4

39.40

81.50 

96.95 

116.60 

6

58.80

112.90 

140.00 

170.50

10

70.50

159.80

205.00

260.20

16

98.80 

226.20

301.00

392.30

25

 144.60

332.60 

460.10 

590.40 

35

196.00

441.10

622.30

859.00

50

259.70

630.30

874.70

1,115.00

70

352.80

891.00

1,183.70

1,550.00

95

474.00

1,200.00

1,656.90

2,155.00

120

608.00

1,490.00

2,092.00

2,726.00

150

746.00

1,830.00

2,546.00

3,338.00

185

928.00

2,288.00

3,170.00

4,189.00

240

1,209.00

2,992.00

4,145.00

5,519.00

300

1,507.00

3,724.00

5,136.00

6,850.00

400

1,928.00

-

-

-

500

2,527.00

-

-

-

     

สายไฟอ่อนชนิดกลม Flexible Wire And Cable(VCT) หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)
     

ขนาดสาย SQ mm.

2C

3C

4C

0.5

19.70

22.90

29.00

0.75

22.30 

27.90

 37.10

1

26.10

35.40

44.10

1.5

34.60 

43.90 

56.80 

2.5

55.70 

79.40 

88.70

4

79.50

100.40

127.50

6

112.90

146.90

191.20

10

195.30 

256.30 

335.50

16

280.00

379.00

485.40

25

441.50

571.00

731.40

35

585.10

798.00

1.018.00


สายไฟอ่อนชนิดแบน Flexible Wire And Cable(VFF)แกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 300V(ราคา/เมตร)
     


วิธีเลือกซื้อสายไฟไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย
สายไฟฟ้า(Cable wire) มีความสำคัญอย่างมากในการส่ง หรือจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพักของคุณ ซึ่งมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรหากคุณไม่ใช่ช่างฟ้าที่มีความรู้เรื่องนี้มากพอสมควร ดังนั้นการเลือกซื้อสายไฟฟ้าเพื่อมาติดตั้งในบ้านพักของประชาชนทั่วไปนั้น อาจจะทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าเพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือมีขนาดเล็กจนไม่สามารถทนกระแสที่มีมากกว่าความสามารถของสายไฟฟ้านั้นจะรับได้ และอาจจะเกิดความร้อนขึ้นที่สายไฟฟ้าจนทำให้ฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้าทั้ง 2เส้นนั้นละลายออก จากนั้นสายทองแดงหรืออลูมิเนียมจะเกิดการลัดวงจรเมื่อสัมผัสโดนกัน และเกิดประกายไฟที่อาจจะทำเกิดไฟไหม้ได้ หรือการเลือกสายไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานกับอุปกรณ์นั้นๆ หรือในสภาพแวดล้อมนั้น ซึ่งสายไฟฟ้านั้นมีหลายกหลายประเภทที่ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งในที่นี่ขอยกตัวอย่างสายไฟฟ้าที่นิยมใช้งานสำหรับนำส่งกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านเรือนทั่วไป เพื่อที่ท่านจะได้รู้จักชนิดของสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า VAF เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์(ไฟตามบ้านเรามีแรงดัน 220โวลต์) เป็นสายที่มี 2เส้น หรือ 3เส้น ในสายเส้นเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี 2ชั้น สำหรับการติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น ไม่ควรนำสาย VAFไปติดตั้งนอกอาคาร หรือฝังใต้ดิน เด็ดขาดครับเพราะฉนวนที่หุ้มสาย VAF นี้ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ แสดงดิน หรือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินได้นาน ที่เราสามารถเห็นได้โดยท่อไปที่ติดตั้งกับผนังหรือเพดานบ้านด้วยเข็มขัดรัดสาย หรือ Clip รัดสาย สายไฟฟ้า THW เป็นสายฟ้าที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง 750โวลต์(แล้วแต่ขนาด) มีฉนวนพีวีซีหุ้ม 1ชั้น และเป็นสายเพียงเส้นเดียว การติดตั้งต้องร้อยเข้าไปในท่อร้อยสายไฟฟ้าอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกัน กรณีที่ต้องการฝังท่อในผนังคอรกรีตหรือเดินบนฝ้าเพดาน สาย THW นี้ไม่แนะนำให้ติดตั้งนอกอาคารหรือฝังใต้ดินโดนให้สายสัมผัสกับดินหรืออากาศโดยตรง จะต้องร้อยเข้าไปในท่อไฟฟ้าก่อนเท่านั้น สายไฟฟ้า VCT เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถฝังใต้ดิน หรือติดตั้งนอกอาคารได้ เช่นใช้สำหรับสายโคมไฟฟ้าในสวนหน้าบ้าน หรือสายไฟฟ้าที่จ่ายไปยังปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้ก็สามารถทำได้ เช่นกัน เป็นสายอ่อนที่มีฉนวนหุ้ม 2ชั้น และฉนวนชั้นนอกเป็นสามารถทนต่อสภาพอากาศ แรงสั่นสะเทือนได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้มาถึง 750โวลต์  การเลือกและคำนวณขนาดของสายไฟฟ้าแต่ละชนิดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานกระไฟฟ้า ของบ้านแต่ละหลังว่าต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดนั้นเท่าไหร่ และสำหรับวงย่อยภายในบ้านต้องการกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ มีอุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหน จึงจะสามารถบอกออกมาเป็นขนาดของสายไฟฟ้าในวงจรหลัก และวงจรย่อยนั้นๆได้ โดยทั่วไปแล้วเรียกความต้องการกระแสไฟฟ้านี้ว่า “โหลดไฟฟ้า” ซึ่งจะนำไปคำนวณเพื่อหาขนาดของสายไฟฟ้าต่อไป 

 สายไฟพิเศษสำหรับงานต่างๆ สายทนความร้อน สายที่เทียบเท่าสาย cvvs cvv,vct สาย power/control สายพิเศษที่ใช้กับงานติดตั้งลิฟท์, รอก, เครน สายที่ใช้กับหัววัดอุณภูมิ เทอร์โมคับเปิ้ล สายเพาเวอร์/คอนโทรลแกนเดียวชนิด flexible ใช้ติดตั้งงานตู้สวิทซ์บอร์ด สายignitionแรงดันสูง สายยาง สายเชื่อมยาง และสายไฟพิเศษชนิดอื่นๆ โปรดสอบถามมายังบริษัท 028180118

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > สายไฟยาซากิราคาถูก