ข้อความประจำหมวดหมู่

วิธีเลือกซื้อสายไฟไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยสายไฟฟ้า(Cable wire) มีความสำคัญอย่างมากในการส่ง หรือจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพักของคุณ ซึ่งมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรหากคุณไม่ใช่ช่างฟ้าที่มีความรู้เรื่องนี้มากพอสมควร ดังนั้นการเลือกซื้อสายไฟฟ้าเพื่อมาติดตั้งในบ้านพักของประชาชนทั่วไปนั้น อาจจะทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าเพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือมีขนาดเล็กจนไม่สามารถทนกระแสที่มีมากกว่าความสามารถของสายไฟฟ้านั้นจะรับได้ และอาจจะเกิดความร้อนขึ้นที่สายไฟฟ้าจนทำให้ฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้าทั้ง 2เส้นนั้นละลายออก จากนั้นสายทองแดงหรืออลูมิเนียมจะเกิดการลัดวงจรเมื่อสัมผัสโดนกัน และเกิดประกายไฟที่อาจจะทำเกิดไฟไหม้ได้ หรือการเลือกสายไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานกับอุปกรณ์นั้นๆ หรือในสภาพแวดล้อมนั้น ซึ่งสายไฟฟ้านั้นมีหลายกหลายประเภทที่ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งในที่นี่ขอยกตัวอย่างสายไฟฟ้าที่นิยมใช้งานสำหรับนำส่งกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านเรือนทั่วไป เพื่อที่ท่านจะได้รู้จักชนิดของสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า VAF เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์(ไฟตามบ้านเรามีแรงดัน 220โวลต์) เป็นสายที่มี 2เส้น หรือ 3เส้น ในสายเส้นเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี 2ชั้น สำหรับการติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น ไม่ควรนำสาย VAFไปติดตั้งนอกอาคาร หรือฝังใต้ดิน เด็ดขาดครับเพราะฉนวนที่หุ้มสาย VAF นี้ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ แสดงดิน หรือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินได้นาน ที่เราสามารถเห็นได้โดยท่อไปที่ติดตั้งกับผนังหรือเพดานบ้านด้วยเข็มขัดรัดสาย หรือ Clip รัดสาย สายไฟฟ้า THW เป็นสายฟ้าที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง 750โวลต์(แล้วแต่ขนาด) มีฉนวนพีวีซีหุ้ม 1ชั้น และเป็นสายเพียงเส้นเดียว การติดตั้งต้องร้อยเข้าไปในท่อร้อยสายไฟฟ้าอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกัน กรณีที่ต้องการฝังท่อในผนังคอรกรีตหรือเดินบนฝ้าเพดาน สาย THW นี้ไม่แนะนำให้ติดตั้งนอกอาคารหรือฝังใต้ดินโดนให้สายสัมผัสกับดินหรืออากาศโดยตรง จะต้องร้อยเข้าไปในท่อไฟฟ้าก่อนเท่านั้น สายไฟฟ้า VCT เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถฝังใต้ดิน หรือติดตั้งนอกอาคารได้ เช่นใช้สำหรับสายโคมไฟฟ้าในสวนหน้าบ้าน หรือสายไฟฟ้าที่จ่ายไปยังปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้ก็สามารถทำได้ เช่นกัน เป็นสายอ่อนที่มีฉนวนหุ้ม 2ชั้น และฉนวนชั้นนอกเป็นสามารถทนต่อสภาพอากาศ แรงสั่นสะเทือนได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้มาถึง 750โวลต์  การเลือกและคำนวณขนาดของสายไฟฟ้าแต่ละชนิดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานกระไฟฟ้า ของบ้านแต่ละหลังว่าต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดนั้นเท่าไหร่ และสำหรับวงย่อยภายในบ้านต้องการกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ มีอุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหน จึงจะสามารถบอกออกมาเป็นขนาดของสายไฟฟ้าในวงจรหลัก และวงจรย่อยนั้นๆได้ โดยทั่วไปแล้วเรียกความต้องการกระแสไฟฟ้านี้ว่า “โหลดไฟฟ้า” ซึ่งจะนำไปคำนวณเพื่อหาขนาดของสายไฟฟ้าต่อไป 

 สายไฟพิเศษสำหรับงานต่างๆ สายทนความร้อน สายที่เทียบเท่าสาย cvvs cvv,vct สาย power/control สายพิเศษที่ใช้กับงานติดตั้งลิฟท์, รอก, เครน สายที่ใช้กับหัววัดอุณภูมิ เทอร์โมคับเปิ้ล สายเพาเวอร์/คอนโทรลแกนเดียวชนิด flexible ใช้ติดตั้งงานตู้สวิทซ์บอร์ด สายignitionแรงดันสูง สายยาง สายเชื่อมยาง และสายไฟพิเศษชนิดอื่นๆ โปรดสอบถามมายังบริษัท 028180118

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > ราคาสายไฟฟ้ายาซากิ